Maasstad Ziekenhuis

Van aannames naar gedragsverandering

Het veranderen van iemands gedrag is één van de meest uitdagende vraagstukken binnen ons vakgebied. Zeker wanneer het een gevoelig onderwerp zoals vaccinatie betreft. Dit is precies de uitdaging waar het Maasstad Ziekenhuis onze hulp voor inriep. Het is ontzettend belangrijk dat het zorgpersoneel zich laat vaccineren tegen de griep. Op deze manier blijven medewerkers gezond en beschermen zij kwetsbare patiënten, maar bijvoorbeeld ook hun eigen gezin, tegen het influenzavirus.

Als lead agency is Campagne gevraagd om aansluitend op een bestaande interne communicatie campagne een video te ontwikkelen om het zorgpersoneel van het Maasstad Ziekenhuis te motiveren om de griepprik te nemen.

Videoconcept: ‘Feit of fabel’

Om mensen aan te sporen tot een dergelijke gedragsverandering is het allereerst van belang om te begrijpen waarom dit gedrag nu nog niet plaatsvindt. We zijn daarom diverse gesprekken aangegaan met het personeel om achter hun redenen te komen om zich niet in te enten. Onder het personeel bleken enkele misvattingen te bestaan rondom het onderwerp, zoals: ‘Ik ben niet ingeënt en toch niet ziek geworden.’ en ‘Van de griepprik kun je griep krijgen.’

Naast deze gedachtes werd het onderwerp als erg beladen ervaren en vonden ze eerdere communicatie te belerend. Deze insights leidden tot het videoconcept: ‘Feit of fabel’. In deze interne communicatie video, gemaakt door en voor de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis, zijn feiten en fabels rondom de griepprik bespreekbaar gemaakt om zo eventuele bezwaren rondom deze vaccinatie weg te nemen. Het resultaat? Van 21% in 2018 naar 40% gevaccineerde medewerkers in 2019.

Wil je meer weten over deze case of heb je zelf een project waarover je wilt praten?

Wil je meer weten over deze case of heb je zelf een project waarover je wilt praten?

Hebben we je aandacht?

Duik in onze dm of vul onderstaand formulier in.
Wij horen graag van je!