Brand Workshop: ons vertrekpunt van iedere positionering

De Brand Workshop is het vertrekpunt van iedere positionering; het uitgangspunt van een succesvolle marketing- en communicatiestrategie. Het begin van iets nieuws, iets moois. De Brand Workshop is de start van een nauwe samenwerking met de klant. We leren elkaar kennen, verzamelen nuttige insights en creëren betrokkenheid voor de beoogde positionering. Het doel en de methodiek van onze Brand Workshop zijn steevast hetzelfde, het resultaat is vaak anders.

Het doel van de Brand Workshop

Om een merk (product of bedrijf) sterk in de markt te zetten, moeten we eerst weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Alleen dan kunnen we samen een effectieve marketing- en communicatiestrategie op touw zetten. Daarom trappen we (bijna) ieder positioneringstraject af met onze Brand Workshop, waarin alle kaarten op tafel worden gelegd. Het doel hiervan is voornamelijk om insights te verzamelen. Zo vangen we de merkessentie en kunnen we daarna ons werk doen: bouwen aan een sterk merk met een goed doordachte marketing- en communicatiestrategie.

Vul hieronder je gegevens in en lees alvast onze whitepaper

De methodiek van de Brand Workshop

De Brand Workshop duurt doorgaans een halve dag. De groep deelnemers bestaat uit verschillende betrokkenen van de organisatie, met uiteenlopende functies en visies. Normaliter zo’n vier tot twaalf medewerkers of andere stakeholders, afhankelijk van de grootte van de organisatie en wat de omstandigheden ons toelaten. Begeleid door drie of vier specialisten van Campagne, met diverse disciplines. Denk aan de klantverantwoordelijke, strateeg, creatief en onderzoeker.

Tijdens de Brand Workshop vergaren we zo veel mogelijk informatie. We kruipen als het ware in de gedachten van de deelnemers om waardevolle kennis en opinies los te peuteren. Dit helpt ons om het merk DNA te vangen, maar ook om een compleet beeld te vormen van de huidige situatie en het gat dat we hebben te overbruggen naar de gewenste situatie.

Hoe we dat doen? Volgens een vaste methodiek, geïnspireerd op een bewezen aanpak van een collega AMIN-bureau, die we eigen hebben gemaakt. De volgende vijf vragen vormen onze leidraad om de interne en externe aspecten in beeld te brengen.

 1. Wat maakt het merk speciaal?
  Alle waarden komen op tafel, beargumenteerd met Reasons-To-Believe’.
 2. Wie is de doelgroep?
  Samen segmenteren we de doelgroep(en) met buyer persona’s.
 3. Wat is het huidige en gewenste beeld?
  Met associaties brengen we deze perspectieven in kaart.
 4. Hoe ziet het speelveld eruit?
  Een omschrijving van de huidige markt(en), trends en ontwikkelingen.
 5. Wie zijn de concurrenten en wat doen zij?
  Een analyse van het speelveld en de positie van de klant ten opzichte van de andere spelers.

Tot slot dagen we de deelnemers uit om groot te denken, vrij van beperkingen. We noemen dit onderdeel ’Challenge your reality’: als geld geen issue zou zijn, wat zou jij nu als eerste doen om de ambities van het merk waar te maken? ‘Challenge your reality’ triggert de creativiteit van de deelnemers en brengt hun diepste wens naar de oppervlakte… leuk en leerzaam, want wie zegt dat je diepste en meest creatieve wens niet werkelijkheid kan worden.

Het resultaat van de Brand Workshop

Na een dagdeel vragen stellen, discussies voeren en zorgvuldig observeren, hebben we voldoende input om een goed beeld te schetsen van het merk DNA. Althans, vanuit het oogpunt van de klant. Deze visie vullen we aan met extra desk research en een concurrentieonderzoek, voor het complete plaatje. Het resultaat is een voorstel voor de klant met een aanzet voor de positionering en creatieve richtingen; het startpunt voor een effectieve marketing- en communicatiestrategie. Soms leggen we de gekozen richting ook nog voor bij een focusgroep van stakeholders, om te toetsen of het gewenste interne beeld aansluit bij het gewenste externe beeld; voelt de doelgroep zich aangesproken door de gekozen richting? Het tweede resultaat van onze Brand Workshop is intern draagvlak. De deelnemers zijn vanaf nu onze ‘partners in crime’ is het positioneringstraject dat komen gaat; waardevol intern draagvlak voor de veranderingen die op stapel staan.

Een voorbeeld: het Leontienhuis

Wij hielpen het Leontienhuis te professionaliseren met een positionering. Na vijf jaar rennen en vliegen om zo veel mogelijk mensen met een eetstoornis te helpen, was het tijd voor de volgende stap. We startte dit traject met een onze Brand Workshop. Samen met de oprichters Leontien van Moorsel en Michael Zijlaard, de manager van het Leontienhuis, een vrijwilliger en betrokken psycholoog doken we diepte in om de merkessentie van het Leontienhuis te vangen. Echt, liefdevol & consequent, positieve energie & hoop, kracht & doorpakken bleken de belangrijkste waarden. Het speelveld liet weinig emotie zien ontdekten we, terwijl dat nou juist de kracht is van het Leontienhuis.

En dan zijn er nog de doelgroepen van het Leontienhuis, die behoorlijk divers zijn: mensen met een eetstoornis en hun naasten, vrijwilligers én donateurs. Het Leontienhuis heeft een maatschappelijke missie, maar is ook 100% afhankelijk van fondsen en moet zich daarom ook slim commercieel positioneren om voldoende fondsen te werven. Een uitdaging! De Brand Workshop met het Leontienhuis heeft ons geholpen inzicht te krijgen in de werkzaamheden, maar vooral de missie en visie van het Leontienhuis. De kick-off van een succesvolle positionering.

Tijdens een Brand Workshop dagen we deelnemers uit om groot te denken, vrij van beperkingen.
Marloes Kalsbeek - Client Director bij Campagne

Download hier de whitepaper